HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH DÀNH CHO PHỤ HUYNH HỌC SINH

Bước 1: Truy cập vào hệ thống theo địa chỉ: quangtri.tsdc.edu.vn

Bước 2: Ở màn hình hệ thống tuyển sinh trực tuyến bấm chọn Đăng ký tuyển sinh trên màn hình trang chủ

 

Bước 3: Tại màn hình đăng ký Tuyển sinh năm học 2019-2020, anh/chị vui lòng bấm chọn Đăng ký ở địa bàn Thành phố Đông Hà (Chọn Đăng ký tuyển sinh lớp 1 hoặc lớp 6).

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình nhập phiếu đăng ký, anh/chị điền đầy đủ các thông tin học sinh sau đó anh/chị Bấm Đăng ký

Lưu ý: Thông tin cha mẹ là thông tin bắt buộc phải nhập.

Bước 5: Anh/chị kiểm tra lại các thông tin đã nhập và nhập Mã xác nhận, bấm Gửi thông tin

Bước 6: Hệ thống thông báo đăng ký thành công!

Lưu ý: Ở màn hình đăng ký thành công sẽ có thông tin mã hồ sơ đăng ký, anh/chị lưu nhớ mã này để sau này còn tra cứu trạng thái hồ sơ theo mã hồ sơ đăng ký.