Monday, 01/06/2020 - 01:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Hàm Nghi

HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN VĂN HÙNG NHẬN GIẤY KHEN ĐƠN VI ĐẠT DANH HIỆU LAO ĐỘNG XUẤT SẮC CẤP TỈNH TRONG HỘI NGHI TỔNG KẾT NĂM HỌC 2018- 2019 CỦA PGD TP ĐÔNG HÀ